(+84-8) 39374865
vietnam@inmatech.co.uk
TRANG CHỦ
THÔNG TIN CÔNG TY
SẢN PHẨM
BALLAST
NAVMASTER
SẢN PHẨM NGƯ NGHIỆP
GIẢI PHÁP
ĐÀO TẠO
THƯ VIỆN HÀNG HẢI
Đào tạo ECDIS và hải đồ điện tử Lịch đào tạo

Lịch đào tạo

Quý khách có nhu cầu về đào tạo vui lòng điền thông tin theo biểu mẫu này:
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Đơn vị công tác:
Địa chỉ cơ quan:
Chức vụ:
Loại chứng chỉ ECDIS:
Thời gian chứng chỉ:
Số thuyền viên:
Thời gian đào tạo:
Địa điểm đào tạo:
 
Quảng cáo
X