(+84-8) 39374865
vietnam@inmatech.co.uk
TRANG CHỦ
THÔNG TIN CÔNG TY
SẢN PHẨM
BALLAST
NAVMASTER
SẢN PHẨM NGƯ NGHIỆP
GIẢI PHÁP
ĐÀO TẠO
THƯ VIỆN HÀNG HẢI
Giới thiệu Inmatech Tin tức - sự kiện Chương trình khuyến mãi Khách hàng của Inmatech Tuyển dụng Liên hệ

Sử dụng hải đồ điện tử giá 0đ?

Hiện tại, INMATECH cung cấp hải đồ điện tử với giá 0đ trong suốt một năm cho các khách hàng ký hợp đồng lắp đặt ECDIS trước ngày 31/03/2015. Quý khách hàng có nhiều lựa chọn hơn khi chọn INMATECH, cụ thể:

Quảng cáo
X