(+84-8) 39374865
vietnam@inmatech.co.uk
TRANG CHỦ
THÔNG TIN CÔNG TY
SẢN PHẨM
BALLAST
NAVMASTER
SẢN PHẨM NGƯ NGHIỆP
GIẢI PHÁP
ĐÀO TẠO
THƯ VIỆN HÀNG HẢI
Ấn phẩm Hải đồ Hải đồ điện tử ECDIS Hệ thống DP Thiết bị mô phỏng Thiết bị hàng hải Thiết bị thủy đạc Thiết bị quân sự Thiết bị dầu khí Viễn thông liên lạc Ấn phẩm điện tử

Ấn phẩm hàng hải

Công ty Inmatech cung cấp các ấn phẩm hàng hải chính thức, bao gồm những quy định và chỉ dẫn quốc tế, những hướng dẫn cho thuyền viên và bất cứ ấn phẩm cần thiết nào khác, chẳng hạn như hướng dẫn đi biển, danh mục đèn biển, thông báo cho người đi biển, bảng thủy triều,... dưới cả bản giấy và bản điện tử, và những hải đồ giấy được chính thức phê duyệt từ những nhà xuất bản uy tín nhất trên thế giới, với mức giá hợp lý, cùng phong cách làm việc nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả nhất.

Các ấn phẩm được nhiều khách hàng quan tâm: Charts and Publications, Ocean Passages for the World, Admiralty Routeing Chart & Pilot Chart, Sailing directions and pilot books, Admiralty Sailing directions, Admiralty List of Lights and Fog Signals, Admiralty tide table, Admiralty tidal stream atlas, Admiralty Notices to Mariners, Admiralty annual summary of notices to mariners, Ship’s routeing, Admiralty list of radio signals, Admiralty Distance tables, The mariner’s handbook, Guide to ports entry...v.v

Nhấn vào đây để tải brochure của chúng tôi

Quảng cáo
X